اخبار

عیدی فراپیامک

  • ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

عیدی فراپیامک خط 50001 به کاربران و نمایندگان. تعرفه ارسال پیامک های تبليغات آخرسال وتبریکات نوروز ارزانتر از همیشه با عیدی فراپیامک. حجم ارسال یک سال اخیر شما،مشخص کننده ارقام خط عیدیتان.