افتخارات

افتخارات

 1. پروانه تصدی رسانه بر تلفن هوشمند

 2. پروانه تصدی رسانه برخط پیام ده

 3. پروانه مجوزنشر دیجیتال مبتنی بر حامل

 4. دارنده گواهینامه ISO 9001:2008 از سازمان بین المللی tuv ایتالیا

 5. ثبت نرم افزار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 6. دارای مجوز فعالیت های فرهنگی و دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 7. دارای گواهی ثبت در ستاد فرماندهی پایگاه های اینترنتی

 8. ثبت نرم افزار در مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

 9. دارای تائیدیه فنی در شورای عالی انفورماتیک

 10. دارای مجوز فعالیت های فرهنگی و دیجیتال از مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

 11. عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 12. دارای گواهینامه لایه اتصال امن

 13. دارای لوح و برگزیده درهمایش ملی محصول ایرانی، کیفیت و استاندارد جهانی

 14. دارای گواهینامه و برگزیده در همایش ملی مدیریت کارآفرینی در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایران

 15. دارای گواهینامه و برگزیده در همایش مدیریت هوشمند در دستیابی به تعالی سازمانی

 16. عضویت در انجمن مدیریت ایران

 17. گواهی ثبت و برگزیده در سایت جهانی اطلاع رسانی مشاغل جمهوری اسلامی ایران

 18. دارای رتبه چهار از شورای عالی انفورماتیک 1393

 19. دارای گواهینامه بین المللی مدیریت مدرن از DQS آلمان (استاندارد کیفیت آلمان)

 20. دارای گواهینامه همایش بازاریابی و تبلیغات از آکادمی QAL

 21. دارای گواهینامه تاکتیک های مذاکره Body Language

 22. مجتمع خدمات بهزیستی امام علی(ع)

پروانه تصدی رسانه بر تلفن هوشمند

افتخارات

پروانه تصدی رسانه برخط پیام ده

افتخارات

پروانه مجوزنشر دیجیتال مبتنی بر حامل

افتخارات

دارنده گواهینامه ISO 9001:2008 از سازمان بین المللی tuv ایتالیا

افتخارات

ثبت نرم افزار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افتخارات

دارای مجوز فعالیت های فرهنگی و دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افتخارات

دارای گواهی ثبت در ستاد فرماندهی پایگاه های اینترنتی

افتخارات

ثبت نرم افزار در مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

افتخارات

دارای تائیدیه فنی در شورای عالی انفورماتیک

افتخارات

دارای مجوز فعالیت های فرهنگی و دیجیتال از مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

افتخارات

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

افتخارات

دارای گواهینامه لایه اتصال امن

افتخارات

دارای لوح و برگزیده درهمایش ملی محصول ایرانی، کیفیت و استاندارد جهانی

افتخارات

دارای گواهینامه و برگزیده در همایش ملی مدیریت کارآفرینی در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایران

افتخارات

دارای گواهینامه و برگزیده در همایش مدیریت هوشمند در دستیابی به تعالی سازمانی

افتخارات

عضویت در انجمن مدیریت ایران

افتخارات

گواهی ثبت و برگزیده در سایت جهانی اطلاع رسانی مشاغل جمهوری اسلامی ایران

افتخارات

دارای رتبه چهار از شورای عالی انفورماتیک 1393

افتخارات

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت مدرن از DQS آلمان (استاندارد کیفیت آلمان)

افتخارات

دارای گواهینامه همایش بازاریابی و تبلیغات از آکادمی QAL

افتخارات

دارای گواهینامه تاکتیک های مذاکره Body Language

افتخارات

مجتمع خدمات بهزیستی امام علی(ع)

افتخارات