پنل فراپیامک

این جدول مربوط به تعرفه های پنل اس ام اس می باشد.

نکته مهم: لازم به ذکر است به تعرفه پیامک‌ها10 ریال مصوبه قانون بودجه و به تمامی مبالغ و تراکنش‌ها 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.