اخبار

مدیریت زمان

  • ۱۳۹۶/۱/۱۶

برای مدیریت زمان روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی در مقالات متفاوت بررسی گردیده است ، مهم‌ترین نکات در این بخش جمع‌آوری شده که یه شرح زیر می‌باشد:
GTD(Getting Things Done)*
محبوب‌ترین روش مدیریت زمان در دنیا  GTD می باشد، ایده اولیه این طرح بر اساس خارج نمودن برنامه ریزی از ذهن و ثبت نمودن آن به صورت مکتوب می باشد. با این ترتیب ذهن از برنامه ریزی به صورت یادآوری رها می شود و بر روی برنامه ثبت شده تمرکز می نماید.
در راهکارهای سنتی مدیریت زمان تمامی مفاهیم بر اساس اولویت بندی ها مشخص می گردد، اما در روش GTD  یک فرآیند مکتوب ثبت می گردد و بر اساس آن روند کارها صورت می پذیرد.
برای استفاده از روش GTD  اپلیکیشن ها و نرم افزارهای متفاوتی طراحی گردیده است که بر روی موبایل های هوشمند نیز قابل نصب و استفاده می باشد ، معروفترین سایت که می تواند در استفاده از روش GTD کمک نماید David Allen می باشد.
*تکنیک گوجه فرنگی pomodoro
این تکنیک یک راهکار ایتالیایی است و به میزان پیتزاهای ایتالیایی محبوب می باشد. این روش بر اساس مفهوم time boxing  پایه ریزی شده است. در این روش زمان شما به تایم های 25 دقیقه ای تقسیم می گردد و بعد از هر 25 دقیقه انجام کار 5 دقیقه زمان استراحت است و بعد از استراحت گوجه فرنگی بعدی شروع می گردد. این راهکار برای افرادی که دچار اختلال تمرکز می باشند بسیار مفید است.
*تکنیک تمرکز فرانکلین کاوی
در این روش شما بر اساس اولویت وظایف و کارهایتان را انجام می دهید، کارها را در یک ماتریس بر اساس اینکه کدام یک باید سریعتر انجام پذیرد ثبت و طبقه بندی زمانی می شود. این روش بر روی فعالیت هایی تمرکز می کند که ارزش زمانی بالایی دارند و کارهای کم اهمیت در اولویت های بعدی قرار می گیرد. روش استفاده از این تکنیک در سایت فرانکلین کاوی قابل مشاهده و استفاده می باشد.