اخبار

طرح کلیدی کسب‌وکار و عناصر طرح بازاریابی

  • ۱۳۹۶/۲/۲۷

طرح کلیدی کسب‌وکار و عناصر طرح بازاریابی
در قدم اول مأموریت و چشم‌انداز کسب‌وکار مشخص می‌گردد ، یعنی در گام اول
 1.تعریف چشم‌‎انداز و مأموریت
2.مدل کسب‌وکار
-جمع‌آوری مجوزها و شرکا موردنیاز
3-استراتژی ورود به بازار
-شناسایی موانع عمده ورود به بازار
-استراتژی‌های جایگزین
را در نظر می‌گیریم.
در قدم دوم که اولین گام از تحقیقات بازار است برای تقسیم‌بندی و هدف‌گذاری بازار می‌بایست 1.تقسیم‌بندی بازار
2.شناسایی اهداف و تقسیم‌بندی مشتریان
3.ترکیب نیازهای مشتریان
را در نظر بگیریم.
قدم سوم که مرحله دوم از تحقیقات بازار است محیطی رقابتی را باید در نظر گرفت که مواردی مثل 1.شناسایی و توصیف
-رقبای درجه‌ی یک (بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها)
-رقبای درجه‌ی دوم (بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها را شامل می‌شود و موردبررسی قرار می‌دهد.
آخرین مرحله از تحقیقات بازار گام چهارم طرح کلیدی کسب‌وکار است که تعریف پیشنهادات را شامل می‌شود. برای تعریف پیشنهاد‌ها باید 1-اولویت‌بندی نیازهای مشتریان
2-توصیف پیشنهاد‌ها
3-استراتژی قیمت
4- اعتبارسنجی/ آزمایش کردن را انجام دهیم.
قدم پنجم برای طرح کسب‌وکار سنجیدن  موقعیت بازار و استراتژی است برای این مرحله
1-بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها
2-پیشنهاد فروش منحصربه‌فرد‌
3-استراتژی ورود به بازار
-موانع عمده
-استراتژی‌های جایگزین
-اهداف
-فاکتورهای انتقادی موفقیت
موارد را در نظر می‌گیریم.
بازاریابی و مدل‌های فروش گام بعدی و ششم است که مرحله اول بازاریابی‌های تاکتیکی نیز می‌باشد در این حالت 1-فروش و استراتژی کانال
2-سازمان‌دهی فاکتورهای فروش
3-فروش متری و انگیزه
4-استراتژی‌های برندسازی
5- استراتژی تبلیغات و ترویج موردبررسی قرار می‌گیرد.
راه‌اندازی محصول هفتمین مرحله و قدم دوم بازاریابی تاکتیکی است و موارد زیر را شامل می‌شود: 1-چارچوب زمانی و نقاط عطف
2-خطرات بالقوه در تنگناها  
3-برگ خریدهای کلیدی موفقیت
4-طرح‌ عملی بازاریابی
در گام هشتم و آخرین قدم بازاریابی تاکتیکی عملکرد و سازمان‌دهی را موردبررسی قرار می‌دهیم که مهم‌ترین ویژگی‌ها در این مرحله جهت بررسی 1-ساختارهای سازمان‌دهی شده
2-تحقیق و توسعه و مدل‌های عملیاتی
-درجه ادغام عمودی
-تفاوت‌های پروژه‌های درون‌سازمانی و برون‌سپاری
3-منابع انسانی
4- فرهنگ و سبک مدیریت
5-سیستم‌ها و فرآیندهای کسب‌و‌کار
می‌باشد.
گام آخر طرح بازاریابی و کسب‌وکار هدفمند و صحیح تحلیل مالی می‌باشد. تحلیل مالی به 1-مدل‌های مالی
-ساختار هزینه‌ها
-درآمد و سود پیش‌بینی‌شده توسط بخش‌ها
2.نیازهای سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های مالی
مربوط می‌باشد.