اخبار

راهکار جدید فیس بوک

  • ۱۳۹۶/۵/۲۲

فیسبوک با ارائه آمار بیش از دو میلیون کاربر تغییر کلی در ترجمه متون این شبکه اجتماعی داد. شبکه اجتماعی فیس بوک که قبلا از مدل های ترجمه مبتنی بر لغات که روشی ساده برای ترجمه دارند استفاده می نمود تغییری اساسی در روند ترجمه متون خود در شبکه اجتماعی اش خبر داد.
به گزارش وبلاگ فیس بوک: ترجمه دقیق، مطابق با اصول نگارشی، دارای محتوای صحیح که منظور نویسندگان مطالب را نیز برساند برای بیش از دو میلیون نفر کاری سخت و دشوار است.
در مدل جدید ترجمه از طریق فیس بوک که بسیار پیشرفته می باشد از طریق شبکه های عصبی تمامی موارد را در یک بررسی مورد ترجمه قرار می دهد. مدل های مبتنی بر لغات در سیستم های قدیم این شبکه با در نظر گرفتن واژه به وازه یا جملات کوتاه روند ترجکه را پیش می بردند اما در سیستم های مبتنی بر شبکه های عصبی کلیت مطلب و جمله در نظر گرفته می شود و همه موارد به طور همزمان دیده می شود.به همین دلیل مولفه جدیدی که LSTM یا long short-term memory network نامیده می شود در این روند کار اصلی را انجام می دهد.
فیس بوک با استفاده از روش شبکه های عصبی مسیری جدید را برای نگارندگان متون مختلف باز نموده است تا راه پیشرفت ترجمه متون را هموار نماید. همچنین فیس بوک اعلام نموده است تا در نظر دارد این روش را در مدل های چند زبانه نیز گسترش دهد که یک متن را به طور همزمان به چندین زبان ترجمه نمایند.