اخبار

ارائه تسهیلات صندوق نوآوری‌وشکوفایی به 1600شرکت‌ دانش‌بنیان

  • ۱۳۹۵/۱۲/۲

صندوق نوآوری‌وشکوفایی اقدام‌به ارائه تسهیلات به 1600 شرکت‌ دانش‌بنیان طی 3 سال اخیر نموده‌است، که تسهیلات ارائه‌شده خدماتی از قبیل لیزینگ، تسهیلات مالی، توانمندسازی و بودجه به صندوق های فناوری و غیره می‌باشد، ازاین‌رو، شرکت‌های دانش‌بنیان موفق‌شده‌اند با ارایه طرح‌های مناسب، از خدمات صندوق بهره‌مند شده و محصولات دانش‌بنیان خود را توسعه دهند.