اخبار

قطعی خطوط خدماتی سال 95

  • ۱۳۹۵/۴/۶

به اطلاع می رســـــاند تا اطلاع ثــــــــانوی هیچ درخواست خدماتی از سوی اپراتور پذیرفته نخواهد شد و همچنین خطوطی که درسال 95به خدماتی تبدیل شده اند از سوی اپراتور همراه اول به حالت تبلیغاتی تبدیل شده اند.
تصویر نامه اپراتور 2000 مبنی بر این موضوع: