اخبار

به روز رسانی های سامانه (مرداد ماه 1394)

  • ۱۳۹۴/۶/۹

بروز رسانی های سامانه و امکانات جدید

1- بروزرسانی ماژول کد خوان (امکان انتخاب شماره فرستنده)

2- اصلاح نمایش نمودار نظرسنجی

  امکان جدید در پنل نمایندگی

1- امکان عدم محاسبه 10 ریال قانون بودجه

2- امکان نمایش جزئیات شارژ در هنگام شارژ حساب

3- محاسبه گر تعداد پیامک در بخش اعتبار هر کاربر

4- امکان نمایش رمز دوم پنل نمایندگی در بخش کاربران

5- امکان ارائه نرم افزار ریبرندینگ سامانه همراه

6- امکان تنظیم دسترسی جهت نمایش و عدم نمایش میزان موجودی کاربران در بخش دسترسی ها

7- ماژول تراکنش ماهانه (جهت جستجو پرداختی ها از درگاه پرداخت نماینده با امکان دریافت خروجی)