اخبار

افزایش تعرفه پیامک

  • ۱۳۹۳/۱۰/۴

با توجه به افزایش تعرفه ارسال پیامک به صورت کشوری،حداقل تعرفه های پیامکی در بهترین شرایط از سوی سامانه فراپیامک مطابق با تعرفه های زیر ارائه می گردد :
_ حداقل تعرفه اپراتور 1000 در بهترین شرایط معادل 110 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 2000 در بهترین شرایط معادل 121 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 3000 در بهترین شرایط معادل 110 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 5000 در بهترین شرایط معادل 100 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور خط ثابت  در بهترین شرایط معادل 95 ریال


لازم به ذکر است به تمام تعرفه های فوق 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده ، لحاظ می گردد که این میزان در سامانه فراپیامک در هنگام شارژ آنلاین کاربران کسر می گردد .