مدیریت فروش

مدیریت فروش در نرم افزار باشگاه مشتریان

 

مدیریت فروش در تمام کسب و کارها به ابزارهای متفاوتی احتیاج خواهد داشت.

این ابزارها براساس نیاز بازار و روندهای شکل گرفته در آن ایجاد می‌شوند.

یکی از مسائلی که با توجه به قوانین پرداخت و بحث های مالیاتی به آن بها داده می‌شود، ارائه‌ی پیش فاکتور است.

همچنین در مقوله‌ی فروش می‌بایست در زمان ارائه فاکتور، بتوان درصد تخفیف و مالیات ارزش ‌افزوده را نیز قرار داد.

از این رو، کسانی که به عنوان مدیر فروش در حال فعالیت می‌باشند، ترجیح می‌دهد از نرم افزاری استفاده کنند که این امکان را برایشان لحاظ نماید.

ما سعی کردیم در باشگاه مشتریان فراپیامک برخی از این ابزارها را در اختیار مدیران فروش قرار دهیم.

مدیریت و ابزارهای ابتدایی فروش

در مدیریت فروش با استفاده از ابزارهای آن می‌توان بسیاری از کارها را به سادگی انجام داد.

امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها برای خرید یک خدمت/ کالا ابتدا درخواست پیش فاکتور می‌نمایند.

پیش فاکتور در بحث فروش قبل از فروش صادر می‌گردد و به مدت محدودی که توسط فروشنده مشخص می‌شود، دارای اعتبار است.

در یک پیش فاکتور، خدمات و سرویس های مورد درخواست مشتری، به صورت تفکیک شده، قیمت گذاری می‌گردد.

عموما این پیش فاکتورها توسط واحد خرید یک مجموعه درخواست می‌شود تا به واحد مالی آن مجموعه جهت تأمین اعتبار ارائه گردد.

پس از پرداخت توسط مشتری، سیستم، فاکتور اصلی را صادر می‌کند و به مشتری ارائه می‌نماید.

در صورتی که فروشنده مجاز به اخذ مالیات ارزش افزوده باشد، درصد مالیات بر روی مبلغ قابل پرداخت اضافه می‌شود.

سیستم مدیریت فروش می‌بایست این امکان را داشته باشد تا با ایجاد یک تنظیم مشخص، این مالیات را بر روی مبلغ قابل پرداخت اضافه نماید.

در نرم افزار باشگاه مشتریان فراپیامک تلاش شده است تا ابزاری کاربردی در مدیریت فروش در خصوص صدور پیش فاکتور و فاکتور خرید ارائه گردد.