موجودی انبار

موجودی انبار و نرم افزار باشگاه مشتریان

 

موجودی انبار و راه اتصال آن به نرم افزارهای جانبی، به عنوان یک راه حل در بسیاری کسب و کارها مطرح می‌گردد.

یکی از اصلی ترین دغدغه های کسب و کارهایی که تمایل به استفاده از نرم افزار انبارداری دارند، همین موضوع اتصال ان با نرم افزارهای جانبی می‌باشد.

این امر موجب بهبود عملکرد سیستم و تسهیل مدیریت آن خواهد شد.

دغدغه ورود اطلاعات در نرم افزارهای گوناگون موجب شده است تا همچنان برخی از صاحبین فروشگاه‌ها، تمایلی به استفاده از چند نرم افزار را نداشته باشند.

در نرم افزار باشگاه مشتریان فراپیامک، ارتباط نرم افزار با موجودی انبار به عنوان یکی از امکانات خوب و مؤثر در جهت یکپارچگی سیستم درنظر گرفته شده است.

در ادامه، توضیحات مختصری در خصوص نحوه بهبود عملکرد و همچنین چگونگی تسهیل مدیریت سیستم، با استفاده از باشگاه مشتریان فراپیامک ارائه می‌گردد.

بهبود عملکرد سیستم

بی شک هر چه امور دستی در یک سیستم بیشتر باشد، احتمال رخ دادن خطای انسانی و یا موارد دیگر بیشتر خواهد بود.

بهترین راه برای حل این مشکل، یکپارچه ‌سازی شیوه ورود اطلاعات به سیستم می باشد؛

بدین ترتیب که با یکبار ورود اطلاعات به آن، باقی قسمت ها، به ترتیب به وظایف خود عمل خواهند نمود.

همچنین، اطلاعات با توجه به سناریویی از پیش تعیین شده در قسمت های متفاوت وارد می‌گردد.

این امر موجب بهبود عملکرد سیستم و افزایش راندمان می‌گردد.

موجودی انبار در سیستم فروش یکی از پارامترهای مهم برای مانیتورینگ و بررسی عملکرد سیستم می‌باشد.

لذا در نرم افزار باشگاه مشتریان تلاش شده است تا با درنظر گرفتن امکان ارتباط با انبار، بهبود عملکرد سیستم را برای مشتریان ایجاد نماییم.

ارتباط نرم افزار با موجودی انبار و تسهیل مدیریت

شما با وارد کردن اطلاعات به سیستم می‌توانید این اطلاعات را همزمان در دیگر قسمت های سیستم نیز وارد نمایید.

بدین ترتیب، توانسته‌اید گام بزرگی در هماهنگی قسمت های متفاوت بردارید.

لذا زمانی که شما بتوانید تواماً از اطلاعات وارد شده هم در باشگاه مشتریان فراپیامک و هم در موجودی انبار استفاده نمایید، راحتتر به بخش های متفاوت دسترسی داشته و مدیریت می‌نمایید.

ارتباط میان نرم افزار و موجودی انبار، گام مهمی در جهت تسهیل مدیریت مشتری در کنار مدیریت فروش و انبارداری می‌باشد.