اخبار

شتاب دهنده استارتاپ

  • ۱۳۹۶/۸/۲۲

یکی از رویدادهای استارتاپی، استارتاپ تریگر یا انتخاب شتاب دهنده استارتاپ است که در 6 روز برگزار می‌گردد.