اخبار

آموزش درون سازمانی

  • ۱۳۹۵/۱۲/۷

آموزش‌های درون سازمانی از روش‌های مختلفی و با توجه به نیاز سازمان صورت می‌پذیرد، در این بخش به نیازهای بازار و میزان تقاضا علاوه بر درخواست مدیران توجه می‌گردد.