اخبار

تعریف شرکت های دانش بنیان

  • ۱۳۹۷/۴/۱۳

شرکت های دانش بنیان به تولید ارزش افزوده، استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش فرآیندها، افزایش ثروت، اختراع و نوآوری می‌پردازند.