اخبار

ارسال پیامک خدماتی

  • ۱۳۹۷/۲/۲۲

خطوط خدماتی امکان ارسال پیامک خدماتی و اطلاع رسانی به افرادی که در بلک لیست مخابرات قرار دارند را فراهم کرده است.