اخبار

ارسال پیامک خدماتی

  • ۱۳۹۸/۴/۳۰

خطوط خدماتی امکان ارسال پیامک خدماتی و اطلاع رسانی به افرادی که در بلک لیست مخابرات قرار دارند را طبق قوانین جاری اپراتور ها فراهم کرده است.