اخبار

عرضه «فراپیامک» در نمایشگاه الکامپ

  • ۱۳۹۳/۹/۲۰

مدیر‌عامل شرکت فراداده رایانه حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی، به ویژه در حوزه کسب و کارهای دیجیتال در قالب حمایت‌های مادی و معنوی را از جمله مسائلی دانست که به ارتقای شرکت‌های فعال در این حوزه کمک ...