اخبار

توضیح خطوط خدماتی

  • ۱۳۹۴/۲/۲۳

در نظر داشته باشيد خطوط خدماتي ، خطوطي هستند که فقط به مشترکين خودتان ارسال مي کنيد و از شماره هاي غير و بانک منطقه و کد پستي استفاده نمي نماييد و متن پيامک فقط اطلاع رساني مي باشد