اخبار

راهکار جدید فیس بوک

  • ۱۳۹۶/۵/۲۲

فیس بوک با تغییر اساسی در مدل ترجمه متون این اپلیکیشن مسیری جدید برای ترجمه را ایجاد نموده که بسیار جالب برای نویسندگان و ویرایشگران در این اپلیکیشن است.