اخبار

ویژگی شرکت های دانش بنیان

 • ۱۳۹۷/۷/۲

ویژگی شرکت های دانش بنیان را می‌توان از تعریف های متفاوتی که برای آنها صورت گرفته، شناسایی کرد.

تعریف شرکت های دانش بنیان از طرف نهادها و سازمان های متفاوتی در داخل کشور انجام شده است.

از مهمترین تعاریف اینگونه شرکت‌ها، می‌توان به تعریف صورت گرفته در آيين‌نامه اجرايی قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اشاره نمود:

شرکت، موسسه و یا تعاونی که با رویکرد گسترش اقتصاد دانش بنیان و با هدف هم افزایی علم و ثروت در حوزه‌ی فناوری، به تحقیق و توسعه پرداخته و نتایج به دست آمده از تحقیقات و ایده های خلاقانه را با برنامه‌ریزی دقیق اجرایی می‌کنند.

مزایای شرکت دانش بنیان و امکاناتی که به واسطه دانش بنیان بودن در اختیار این نوع شرکت‌ها قرار میگیرد، از مهمترین ویژگی‌های آنها نیز محسوب می‌شود.

برای ارائه تعریف کامل از شرکت دانش بنیان باید در ابتدا تعریف محصولات دانش بنیان را مشخص نمود.

محصولات دانش بنیان

تمامی شرکت هایی که به عنوان یک شرکت دانش بنیان فعالیت می‌نمایند، اقدام به تولید و گسترش محصولات و خدماتی می‌کنند که به عنوان محصولات دانش بنیان یاد می‌شوند.

محصولات دانش بنیان شامل تمامی خدمات و کالاهایی است که در شرکت های مذکور تولید می‌شود.

محصولات دانش بنیان از پیوند ایده های خلاقانه و فناوری تولید می‌شوند.

شرکت دانش بنیان فراداده با تولید سامانه پیامک به نام فراپیامک یک محصول دانش بنیان را به بازار ارائه نمود.

تمامی محصولات دانش بنیان در 11 حوزه تولید و معرفی می‌شوند:

 • الکترونیک و کنترل
 • اپتیک و فوتونیک
 • فناوری زیستی
 • مواد پیشرفته
 • فناوری نانو
 • تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی
 • انرژی های نو
 • فناوری اطلاعات و نرم افزار
 • داروهای مهندسی پزشکی
 • انرژی های نو
 • هوافضا
 • محصولات پیشرفته سایر بخش‌ها

مزایای شرکت دانش بنیان

پس از ثبت یک شرکت دانش‌ بنیان، این دسته از کسب و کارها به دلیل همسویی ماهیت آنها با پیشرفت و استقلال اقصادی کشور، از طرق نهادهای متفاوتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

اما بخش دیگری از مزایای شرکت دانش بنیان که شاید توجه کمتری به آن شده است، ویژگی های این مدل از کسب و کار نوپا می‌باشد که در واقع برای خود آنها و برای صنایعی که در آن فعال می‌باشند، مزایای مهمی محسوب می‌شود.

ظهور ایده های خلاقانه

ایده های خلاقانه مقدمه‌ی شروع نوآوری و کار آفرینی هستند.

ویژگی شرکت های دانش بنیان ارائه ایده های جدید به کسب و کار می‌باشد.

این شرکت ها با استفاده از پتانسیل دانش موجود، سهم مهمی در خلق ایده های نو و تجاری سازی آنها دارند.

پنل اس ام اس فراپیامک در نوع خود ایده های خلاقانه‌ی بسیاری را دربر داشت که تا قبل از ورود آن به بازار، بسیاری از آنها در این حوزه وجود نداشت.

مانند ایده‌ی پنل نمایندگی پیامک که قبلا در هیچ سیستم پیامکی وجود نداشت.

تجاری سازی ایده های خلاقانه

ایده های جدید ارائه شده، به خودی خود، ارزش افزوده‌ای برای بازار و اقتصاد در پی نخواهند داشت.

تجاری سازی این ایده ها به معنای به کارگیری صحیح منابع موجود برای انتقال دانش به دست آمده و ایده‌ی مطرح شده به یک فعالیت اقتصادی می‌باشد.

یکی از مزایای شرکت دانش بنیان، تجاری سازی این ایده ها با مدیریت فرصت ها و تهدیدهای پیش رو می‌باشد.

رقابت پذیری

رقابت پذیری یک کسب و کار به "توانایی ایجاد سهم در بازار، حفظ بازار و استفاده‌ی به جا از منابع اقتصادی و انسانی موجود برای گسترش بازار" گفته می‌باشد.

شرکت هایی که توان ایجاد ارزش بالاتری نسبت به رقبا داشته باشند و نسبت به تغییرات و خواست بازار منعطف تر عمل کنند، قطعا رقابت پذیرتر هستند.

در نتیجه شرکت های دانش بنیان با توانایی منحصر به فرد خود در استفاده از دانش و نوآوری در فناوری های روز، در زمره‌ی کسب و کارهای رقابت پذیر قرار می‌گیرند.