اخبار

کاربر پسند بودن

  • ۱۳۹۶/۳/۲

کاربر پسند – User friendly
نرم‌افزار، وب‌سایت یا محصول و خدمات شما را زمانی کاربر پسند یا User friendly می‌گویند که کاربر به آسانی و متناسب با درک خود بتواند از آن استفاده نماید، نیازش را مرتفع کند و برایش کارآمد باشد.
برای مثال در حوزه نرم‌افزارهای کامپیوتری برای کاربرپسند بودن نرم‌افزار باید موارد زیادی مثل نوارابزارهای در دسترس، منوهای بارز، کلیدهای میانبر برای انجام اعمال اصلی نرم‌افزار و ... را در نظر گرفت  تا یک کاربر معمولی رایانه نیز بتواند با جستجویی ساده و مطالعه راهنما و حتی در نگاه اولیه با نحوه کارکرد آشنا شود.
به بیانی دیگر کاربرسندی معیاری برای سنجیدن میزان پسندیده و دوستانه بودن نحوه تعاملات کاربر با نرم‌افزار یا وب‌سایت است.
برای محصولات و خدمات غیر رایانه‌ای از واژه Usability (کاربردپذیری) که معادل کاربرپسندی است استفاده می‌گردد.