اخبار

انتخاب نام برای سایت ساز مجموعه فراداده

پس از برگزاری یک مسابقه در راستای انتخاب نام برای سایت ساز فراداده،هم اکنون نام رایو توسط هیئت مدیره مجموعه انتخاب گردید.

  • ۱۳۹۴/۸/۲۶
پس از برگزاری یک مسابقه در راستای انتخاب نام برای سایت ساز فراداده و استقبال چشم گیر کاربران در ارائه نام های پیشنهادی خود،هم اکنون نام رایــــو توسط هیئت مدیره مجموعه انتخاب گردید.
رایو را می توان "رویای ایجاد یک وبسایت" در نظر داشت...
یک دستگاه Iphone 6s به عنوان هدیه به آقای علیرضا اشتیاقی اهدا گردید.
آدرس سایت ساز رایو >> http://rayo.ir